Uitgeverij DE DRAAK, Tollembeek
2014, geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

Bomen zijn bij veel mensen niet geliefd. We planten ze bijvoorbeeld wel in ons voortuintje, maar ze moeten daar niet te expansief gedijen, want dan ervaren we ze als hinderlijk. Nochtans, wat zouden we er slecht, heel slecht, aan toe zijn zonder bomen! Dat beseffen we onvoldoende…

bijbelsebomencover“De titel Bijbelse Bomen is wat misleidend, want in werkelijkheid biedt het boekje veel meer dan een opsomming van Bijbelse verhalen waarin een bekende boomsoort een rol speelt. De net geen twintig bomen figureren evengoed in oude mythen of religies. Je krijgt heel wat interessante weetjes over bomen waarover onze kennis zich doorgaans beperkt tot hun naam en die we in het beste geval ook nog kunnen herkennen tussen andere bomen. Zo lees je onder meer over hun symboliek, hun medische eigenschappen of de kwaliteit van hun timmerhout. Van sommige bomen verneem je ook de voedingswaarde van hun vruchten of het gebruik van hun harsen.”
C.D. in DE BOND

“Bijbelse Bomen”. Afgaand op de titel zou men denken dat dit een botanisch boek is met een religieus randje. Maar niets is minder waar. Van bij de inleiding waaiert de inhoud open en vind je heel wat bruikbare tips over bomen waar je anders nooit stil bij staat. De auteur heeft het groene hart op de juiste plaats maar staat in tegenstelling tot de milieufundamentalist nooit met het vermanend vingertje te zwaaien. Dat bomen je psychisch welzijn kunnen beïnvloeden, je kunnen behoeden voor rampspoed en de waarde van je vastgoed kunnen verbeteren zal bij velen wel een belletje doen rinkelen maar toch staan we te weinig stil bij de heilzame werking van onze gebladerde metgezellen.
Kortom een boom wordt te snel als vijand en te weinig als vriend beschouwd. Toch laat de auteur het licht ook schijnen op de negatieve invloed die sommige exoten hebben op de lokale vegetatie.
De hoofdmoot van het boek behandelt de verscheidene boomsoorten apart. De Bijbel is het referentiepunt maar ook symboliek, woordenschat en zelfs mythologische verwijzingen worden in de beschrijving verweven. Al zijn sommige van de connotaties een duidelijke aha-erlebnis, toch zijn er nog genoeg wetenswaardigheden die je honger naar nieuwtjes kunnen stillen. En zelfs de bekende paden leiden je naar zaken die ondertussen in het vergeetboekje van je geheugen verzeilden. Zo brengt de olijfboom je naadloos bij Olive Oyl, de getekende gemalin van Popeye en laat de appelboom je ontdekken dat de vrucht helemaal niet zo inheems is als wij misschien zouden denken.
Elke boom wordt vergezeld van een Bijbels citaat en heel wat wist-je-datjes die vooral aangenaam om lezen zijn. Het boek heeft een tijdloos karakter en is in een rijk geïllustreerd jasje gestoken. In tegenstelling tot wat de titel zou laten vermoeden heeft het geen nichepubliek op het oog en loopt de auteur niet voortdurend achter de wapperende vlag van de “groenen”, hoewel hij op het einde duidelijk het verschil in bosbeheer aanhaalt tussen België en Nederland. Zoals ook bij de zorg voor ons erfgoed (monumenten) hinken we jaren achterop bij onze noorderburen. En ook al gaat het er in de wereld veel erger aan toe – de ontbossing van het Amazonegebied bijvoorbeeld – toch dwingt hij ons op een zachte wijze anders te kijken naar de bomen in onze straat.
Het werkje is zonder meer een verrijking voor elke boekenkast.
Gunnar Callebaut in Dendriet

Inhoud:
– Bomen
– Boompje groot, boompje moet dood
– Ze kwamen uit het Oosten
– Libanonceder
– Palm
– Palmboompje
– Olijfboom
– Eik
– Mastiekboom
– Appelboom
– Amandelboom
– Cipres
– Mirte
– Moerbeiboom
– Vijgenboom
– Oleander
– Sandelhout
– Acacia
– Plataan
– Wilg
– Berk
– Tamme kastanje
– De bossen van Vlaanderen
– De bomen en het bos in Nederland
– De bossen wereldwijd
– Hak hem maar om!

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aankoop, klik hier.