Best Address

Op 23 februari 2018 stuurde het departement voor Binnenlandse Zaken richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van adressen en huisnummers aan de colleges van burgemeester en schepenen.
Dit feit leek ons de gelegenheid om ook in onze gemeente Affligem de lijst van straatnamen (en pleinen) eens te herbekijken.
Een eerste vaststelling: onze straatnamen zitten vol met dialect.
De richtlijnen zeggen duidelijk: “wegen in eentalige gemeenten krijgen een straatnaam in de officiële taal van het taalgebied waartoe de gemeente behoort (art. 7, paragraaf 1)
Voor onze gemeente is dat het Nederlands. Het dialect van de streek kan moeilijk als officiële taal beschouwd worden!
Wat ook niet mag volgens de richtlijnen is: “meerdere straten te hebben waarvan slechts één letter verschillend is.” (art. 8, par. 5). Nu kent Affligem een Kaaistraat en een Okaaistraat en hiermee gebeurden er al meerdere vergissingen, o.a. door de hulpdiensten.
Bovendien heeft onze gemeente een Langestraat en een Langeweg: een oorzaak van vergissingen meent de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken.
De richtlijnen onder de noemer ‘Best Address’ kregen een update op 24 september 2020.

semantische schoonmaak en praktische toepassing op het terrein

Alle richtlijnen en aanpassingen zijn opgenomen in mijn nieuwste boekje met als titel: ‘Hodoniemen in de gemeente Affligem’ met als subtitel ‘semantische schoonmaak en praktische toepassing op het terrein’. Er is ook tekst en uitleg in te vinden bij een paar plaatsnamen in de gemeente en het beleid wordt eraan herinnerd om klimaatbestendige inrichting van straten en pleinen niet uit het oog te verliezen.

Praktische gegevens: Formaat van het boek: B5 (25,5 x 18 cm) / De prijs is bewust laag gehouden: 15 euro (verzending inbegrepen). Het is te koop bij de auteur: Okaaistraat 75, Teralfene (Affligem)