Geschiedenis en rechtspositie van het oratorium op Nordstrand
(vertaling uit het Duits van het betoog van Dr. Bernard Höting, bisschop, waarin hij uitlegt dat de bezittingen op Nordstrand, een Duits eiland voor de kust van Denemarken, van pastoor Van Lierde uit Hekelgem, eigenlijk toebehoren aan de katholieke Kerk.)
M.m.v. Jozef Groessens (vertaling Latijnse passages), Jules De Waele en André Ledegen (vertaling van het naschrift)
Met een woord vooraf van Werner De Rouck, voorzitter van de culturele raad van Affligem
2000, Heemkundige Kring Belledaal (jaarboek)

Nordstrand - Willy Beeckman… Wat voorligt, is een imposant boekwerk dat het wedervaren beschrijft van de oratorianen, een religieuze congregatie, gesticht in 1611 met een relatief vrijblijvende vorm en samenstelling. Dit laatste is nu net één van de oorzaken van de disputen die in dit werk uitvoerig staan beschreven.
Meer bepaald speelt alles zich af rond Nordstrand, een Noord-Fries eiland tussen Denemarken en Duitsland, dat doorheen de geschiedenis geplaagd werd door overstromingen en waarbij heel wat mensenlevens verloren gingen. De grote stormvloed van 16 januari 1362 kwam heel hard aan. Ongeveer 50.000 mensen in de regio kwamen om.
Het oude Nordstrand groeide opnieuw aan in de periode van 1362 tot 1634. Op 11 oktober van laatstgenoemd jaar veegde een nieuwe storm het eiland bijna volledig van de kaart. Hierbij verloren nog maar eens 6 000 mensen het leven.
De overlevenden probeerden “Warften” te bouwen, heuveltjes van turf en aarde om zich boven de golven te handhaven. Omwille van de armoede en ondanks de verordeningen van de hertog, slaagden ze er niet in om hun land terug te bedijken. In 1652, begin van de voorliggende geschiedenis van het oratorium, bekwamen vier toenmalige “Nederlanders” door het Verdrag van Mechelen, alle rechten.
De inwoners werden onteigend en verloren dus have en goed. Tegen deze historische achtergrond spelen de disputen zich af die in dit werk beschreven staan