Inneming van eigendommen door de Belgische Staat, wetgeving en praktijk
Uitg. WWAOW

Onteigend Bedrogen Bestolen - WIlly Beeckman“Bij een onteigening krijg je een royale vergoeding.” Deze mythe is nog altijd wijd verbreid bij de modale burger. Mensen die vandaag met een onteigening geconfronteerd worden, weten wel beter. Wie een vergoeding ‘in der minne” aanvaard is gerold. Veel mensen kiezen daarom voor een “gerechtelijke onteigening”, maar… wat te denken van een overheid die eerst voor de inneming van je eigendom een “billijke vergoeding” toekent en achteraf een deel van de som terugvordert? Torenhoge intresten hierop zorgen ervoor dat onteigenden of hun erfgenamen, soms jaren na datum, meer terug moeten geven dan wat de overheid als vergoeding uitbetaalde.

Inhoud:
– Verhaal van een onteigening
– Vadertje Staat eist regelmatig geld terug
– Naar Straatsburg
– Alles kan beter
– “Doel” en een nieuw wetsvoorstel
– Huidige wetgeving betreffende de onteigeningen